header

Vážiace zariadenie

Vážiaci dopravník:
V prípade, že je potrebné sledovať množstvo dopravovaného materiálu, využívame dnes už bežný spôsob inštalácie vážiaceho dopravníka. Inštaláciou vážiaceho bezosého špirálového dopravníka RATAJ môžeme spojiť funkcie dopravy materiálu a váženie v jeden celok a ušetriť tak nemalé prostriedky za investíciu dopravníka a samostatnú váhu.

Elektronický vážiaci systém s tenzometrov umožní presné sledovanie množstva práve dopravovaného materiálu s vysokou presnosťou. Množstvo váženého materiálu sa môže pohybovať od niekoľkých kilogramov za hodinu až po niekoľko ton za hodinu. Pre návrh vážiaceho bezosého špirálového dopravníka platia rovnaké podmienky ako pre inštaláciu klasického bezosého špirálového dopravníka.