Príslušenstvo

Voliteľnou súčasťou dopravníkov môže byť nasledujúce príslušenstvo:

- systém pozdĺžneho otvárania potrubia s elektronickou kontrolou otvoreného stavu
- vrtuľové, kapacitné alebo vibračné snímače kontroly hladiny materiálu v násypkách, v zásobníkoch, presypoch
- snímač snímania otáčok bezosovej špirály vrátane elektronickej kontroly rozbehu a prešmyknutie špirály
- Elektrorozvádzač s ručným, prípadne programovateľným ovládaním
- menič frekvencie pre plynulú zmeny dopravného výkonu
- tenzometre pre priebežné váženie v bezosovom špirálovom dopravníku
- uzatváracie klapky s elektrickým alebo pneumatickým pohonom
- stojan s pojazdovými kolesami vrátane brzdy
- dávkovací dopravník s dvojitou špirálou pre extrémne rozdiely v dávkovanom množstve materiálu
- ľubovoľný výber odtieňu povrchovej farby dopravníka podľa vzorkovnice RAL.

Snímač rotačného pohybu špirály s ložiskom a s vyhodnocovacou jednotkou SRP – 03

Typové varianty sa líšia podľa použitého napájacieho napätia:
a) 24V AC/DC
b) 230V AC
Rozsah otáčok: 0 – 1000 ot./min. s rovnakou presnosťou

Snímač slúži na meranie otáčok a tým k iniciácii zastavenia (prasknutia či inej deformácie špirály) alebo spomalení otáčok pomalybežných hriadelí, závitovkových prepravníkov a špirálových dopravníkov s ohybnou špirálou a koncovým ložiskom. Možno ho použiť i ku sledovaniu periodického nerotačného pohybu. Snímač reaguje na zmeny rozloženia feromagnetických hmôt vo svojej aktívnej zóne. Snímač sa skladá z vyhodnocovacej jednotky a snímača, ktorý je ku vyhodnocovacej jednotke pripojený káblom o štandardnej dĺžke 5m. Dĺžku káblu možno podľa požiadavku zákazníka upraviť, za predpokladu, že dĺžka neprekročí 10m!
Popis funkcie vyhodnocovacej jednotky
Vyhodnocovacia jednotka snímača (RTA-01) je zariadenie umožňujúce ako optickú kontrolu chodu špirálového dopravníka, tak i vyhodnotenie poruchy a následné odstavenie dopravníka. Jednotka je programovateľná a v spolupráci so snímačom reagujúcim na pohyb feromagnetického materiálu je navrhnutá pre pohodlnú obsluhu a plne automatický režim práce.


Základné parametre vyhodnocovacej jednotky:

- Napájanie podľa typu: 24V AC/DC +/-5% alebo 230V AC +/-15%
- Príkon cca 3VA
- Vstup: 1x impulzný vstup pre snímač
- Výstup: 1x relé s prepínacím kontaktom
- Stupeň kritia: IP 20/ IP 50
- Prevádzková teplota: 0° až 55°C
- Vyhodnocovacia jednotka je určená do prostredia definovaného ČSN 33 2000-3 s nasledujúcimi vonkajšími vplyvmi: AB5- priestory chránené pred atmosférickými vplyvmi s reguláciou teploty.

Popis funkcie snímača:

Snímač je aktívny elektromagnetický, reagujúci na prítomnosť kovových predmetov v jeho aktívnej detekčnej zóne. Výstupný signál snímača je impulzný a privádza sa do vyhodnocovacej jednotky káblom. Konštrukčne je snímač navrhnutý tak, aby odolával mechanickým i chemickým vplyvom prostredia a bolo odolné voči rušeniu 50Hz siete.

Základné parametre snímača:

- Zaručená citlivosť reakcie na feromagnetický predmet v osi snímača (vo voľnom priestore) je 0 až 1,6mm
- Stupeň krytia: IP 67
- Pracovná teplota okolia: -25°C až +70°C

!! Upozornenie!! Neinštalovať na vibrujúce konštrukcie! Pri inštalácii snímača na špirálové dopravníky typu SL, SLN, SLP je nutné pre upevnenie snímača použiť ložisko s prípravou pre tento druh snímača.