Dopravníky na pelety

Dopravník peliet DP-A, DP-B, DP-C (ďalej dopravník) sa používa k doprave sypkých materiálov v priamych úsekoch v sklone 0° až 90° a maximálnej dĺžky 2,5m (dlhší dopravníky je nutné vydopytovať).
Dopravník je určený najmä k doprave materiálu (paliva) do zásobníka či nádrže automatického kotla. Dopravník je možné použiť pod zásobník na vynášanie alebo dávkovanie, ďalej ako dopravník pre naskladňovanie a plnenie nádrží, síl, zásobníkov a pod. alebo pre kontinuálnu dopravu sypkých materiálov v rámci technologického procesu.

Dopravník typu DP je určený k doprave nelepivých materiálov v veľkosti zŕn 0-15mm. Dopravník je predovšetkým určený k doprave drevených pelet, alternatívnych pelet (z obilných pliev, energetických rastlín, obilnej slamy) a ďalších poľnohospodárskych produktov (pšenica, ovos, jačmeň, kukurica, horčica, repka).

Technické údaje elektroprevodovky:
Napájanie: 1x220VAC až 240VAC pri 50Hz
Príkon 25W
Maximálna prevádzková teplota elektromotoru je 120°C +/- 5°C

Kombinace:


Dopravníky na uhlie:

Dopravník uhlia DU-A, DU-B, DU-C (ďalej dopravník) sa používa k doprave sypkých materiálov v priamych úsekoch. Dopravník je určený najmä k doprave materiálu (paliva) do zásobníka či nádrže automatického kotla.
Dopravník je možné použiť pod zásobník na vynášanie alebo dávkovanie, ďalej ako dopravník pre naskladňovanie a plnenie nádrží, síl, zásobníkov a pod. alebo pre kontinuálnu dopravu sypkých materiálov v rámci technologického procesu.
Dopravník typu DU je určený k doprave nelepivých materiálov v veľkosti zŕn 0-25mm. Dopravník je predovšetkým určený k doprave hnedého a čierneho uhlia o veľkosti zŕn 0-25mm.

Technické údaje elektroprevodovky:
Napájanie: 1x220VAC až 240VAC pri 50Hz
Príkon 25W
Maximálna prevádzková teplota elektromotoru je 120°C +/- 5°C