Kontakt


Alojz Chamraz, konateľ:
+421/905 898 240
info@ratajsk.sk

Ing. Stanislav Rataj konateľ:
+420/602 270 883
rataj@rataj.cz

Alojz Chamraz st.:
+421/907 703 879

Fakturačné údaje

RATAJ SK s.r.o.
Kuchyňa 238
900 52 Kuchyňa
Slovensko
IČO: 358 60 910
DIČ: SK 2020208817
tel:+421/34 77 85 187
fax:+421/34 77 85 187
Spoločnosť zapísaná v OR
v Bratislave, oddiel s r o,
vložka 29143/B