header

Dávkovacie zariadenie

Ak máme aplikáciu pre presné dávkovanie sypkých materiálov, využívame náš dávkovací systém pozostávajúci z násypky dávkovača, bezosého špirálového dopravníka a rozrušovače klenieb. Dopravník aj rozrušovač majú každý samostatný pohon.