BIOPLYNOVÁ STANICA - dopravníky, náhradné špirály, šnekovnica, potrubia a prevodovky

Počas niekoľkých posledných rokov bolo v Českej republike a na slovenské postavených mnoho stoviek bioplynových stanice (BPS). Väčšina týchto staníc používa systém dávkovania materiálu do fermentora pomocou závitovkových a bezosových špirálových dopravníkov. Spôsoby riešenia presypov a odovzdávanie materiálu medzi jednotlivými dopravníkmi nie sú v mnohých prípadoch ideálne a užívatelia BPS musí po niekoľkých rokoch zhotovovať finančne náročné náhradné diely zo zahraničia. Na základe skúseností z mnohých tisícov inštalovaných dopravníkov máme pre užívateľa BPS riešenie vo forme prestavby najviac namáhaných presypov a dodávok náhradných závitoviek prípadne špirál v rovnakých rozmeroch. Dodávky náhradných elektroprevodoviek a potrubia (okrúhle, šesťhranné, alebo skrutkované) sú súčasťou nášho výrobného programu pre BPS.       

Veľmi dôležitou skutočnosťou je prevádzkovanie závitovkových alebo bezosových špirálových dopravníkov v prostredí s nebzpečím výbuchu. Dopravníky zasahujú do týchto zón a podľa platných noriem musia svojím technickým riešením týmto normám odpovedať. U mnohých užívateľov BPS sa stretávame s nedodržiavaním noriem ATEX (často z dôvodu neznalosti alebo z dôvodu až riskantného šetrenie nákladov). V rámci našich technických prehliadok a návrhu riešenia poskytujeme užívateľom BPS nielen poradenskú pomoc, ale aj dodávky zodpovedajúcich dopravníkov do zón s nebezpečenstvom výbuchu (ATEX).

Diely pre bioplynové stanice

Spoločnosť RATAJ a.s. je významným výrobcom bezosových špirálových dopravníkov, ktoré dodávame na mieru zákazníkom po celom svete, už viac ako 25 rokov. Do nášho portfólia patrí tiež výroba šnekov a potrubí pre bioplynové stanice.

Ponúkam Vám:
Krátke dodacie lehoty (bežne do 14 dní)
Vysokú kvalitu
Priaznivé ceny
Akékoľvek šneky, aj príslušenstvo vieme prispôsobiť na mieru, podľa priania zákazníka.

ŠNEKY PRE BIOPLYNOVÉ STANICE

- šnek (závitovka) o priemere 285mm
- materiál: oceľ, nerez
- dĺžka podľa potreby zákazníka, až 11m

POTRUBIE PRE BIOPLYNOVÉ STANICE

- potrubie o priemere 348mm
- materiál: nerez AISI 304
- možnosť upraviť podľa potrieb zákazníka