Big-Bag stanice

Plniace

Big-Bag plniace stanice vrátane odnímateľného závesného kríža
Stanice sa používajú k plneniu sypkých materiálov do veľkoobjemových vakov (vriec) Big-Bag, ktoré sú umiestnené na palete.
Paleta s vakom (vrecom) je uložená buď na ploche vážiaceho zariadenia, alebo na podlahe vo vnútornom priestore stanice.
Ďalej je vrece pre jednoduchšie a presnejšie plnenie zavesený pomocou 4ks závesných ôk.
Rukáv vaku (vreca) je uchytený na vstupnom potrubí pomocou upínacieho pásu s rýchlo-spojkou.
Plnenie sa deje pomocou bezosového špirálového dopravníka RATAJ alebo iného vhodného transportného zariadenia (dopravníka), ktoré je pevne spojené so stanicou.

Základné technické údaje:
Rozmery stanice sa riešia individuálne kúpnou zmluvou na základe požiadavkou odberateľa a v závislosti od rozmerov dodávaných vriec.
Základné rozmery vakov (vriec) sú:

800*800*1000 mm
800*1000*1000mm
1000*1000*1000mm
1000*1000*1500mm
Maximálna hmotnosť vaku (vreca) po naplnení môže byť 1500kg

Vyprázdňovacia

Stanica sa používa k vyprázdňovaniu sypkých materiálov z veľkoobjemových vakov (vriec) Big-Bag, ktoré sú zavesené na závesnom kríži pomocou 4ks závesných ôk.
Vyprázdňovanie sa deje do bezosového špirálového dopravníka RATAJ alebo jiného transpotrného zariadenia (dopravníka), ktoré je pevne spojené so stanicou.
Vyprázdňovacia stanice je určená pre vysypávanie suchých sypkých materiálov.

Základné technické údaje:
Rozmery stanice sa rieši individuálne kúpnou zmluvou na základe požiadavkou odberateľa a v závislosti na rozmeroch vakov.

Základné rozdelenie Big-Bag staníc podľa vyhotovenia závesného kríža:
1. Big-Bag stanica so závesným krížom pre vysokozdvižný vozík.
2. Big-Bag stanica so závesným krížom pre zdvíhacie zariadenie (kladkostroj).

Big-Bag zostaviteľný systém pozostáva z ľubovoľne kombinovaných súčastí:
- vážiace tenzometre vrátane vyhodnocovacej elektroniky pre plnenie alebo vyprázdňovanie vakov (vriec) Big-Bag
- závesný kríž pre vaky s možnosťou nasunutia na vysokozdvižný vozík
- nastaviteľné nohy Big-Bag stanice pre rôzne výšky vakov
- zdvíhacie dosky s pneumatickým pohonom pre uľahčenie vypadávania materiálu z vakov
- možnosť odsávania